Andreas Brännlund

bildkonstnär, scenograf bl a i jätteprojekten ”Sanna drömmar” i Norrköping 1998 och ”Bilder i Skymningen” i Helsingfors 2000. Andreas bor numera i Härnösand och har engagerats i vidlyftiga urbana miljöprojekt. Bilden är en datormanipulerad projektion av en skrotbild på en klassisk mandolin.

Klicka här för att komma till Andreas Brännlunds hemsida!
Klicka här för att komma tillbaka till förgående sida!