Eleonora Simu

Till yrket jurist och försäkringstjänsteman men på fritiden flitig och uttrycksfull bildkonstnär. Jag lärde känna Eleonora när hon och min fru bodde i samma studentkorridor. De blev senare också arbets-kamrater i samma bolag. Under många år har vi fått följa hennes bildskapande, inledningsvis med kamera och senare med penslar. Mandolinbilden i akryl.
Klicka här för att komma tillbaka till förgående sida!