Artiklar i skilda ämnen

Här finns några av mina artiklar (varav flera har hög nostalgifaktor). Klicka på bilden och artikeln laddas upp eller du länkas vidare till tidningens hemsida!

Artikelrubrik
Länk-knapp
Tidskrift/tidning
Kommentar
Apparatanpassad lagerhylla

TFA:s stereomöbeltävling

Teknik för Alla 1/1989

En av mina allra första artiklar. Kåseri med tecknade bilder. Gav mig andra pris i tävlingen
Nyckelharpan, Europa, Sverige, och Uppland Upsala Nya Tidning 14/8 1991 Trots sin ålder innehåller artikeln några ännu aktuella sakuppgifter.
Fram för systemkameran!

Teknik för Alla 4/1995 Artikel med hög nostalgifaktor med reportageinslag från en då känd uppsalabutik
Övervintrande sommaridyll-Öregrunds Järn & Färg Järn Bygg Färg

1-2/2010

Reportage från en trivsam butik med vissa nostalgikvaliteter
Näverkonst

Gör Så Här

10/2000

Redovisning hur en god vän, slöjdaren Bengt Kroon, tillverkar en näverburk
Söndagsfixarens helgdagskläder

arbetskläder

Vi Bilägare

11/1999

Jag är mannekäng!

Han ger renässans åt en KLASSIKER Allt om husvagn & camping

1/2010

Om Martin Sigges häftiga lilla husvagn

Klicka här för att komma til första sidan!