Sedan många år har min familj och jag nöjet att bo i en mycket trevlig och väskött bostadsrättsförening i Uppsala, brf Bellman. Någon i föreningens styrelse kom på den goda idén att be mig omarbeta en bild som jag tidigare gjort för en trycksak så att den skulle kunna fungera som orienteringstavla. (bilden kan förstoras något).
Klicka här för att komma tillbaka till förra sidan!
Klicka här för att komma till brf Bellmans hemsida!